Skip links

Polityka prywatności

1. Administrator

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest AVIS Kancelaria Nieruchomości z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańska 32/3, NIP 586-101-03-79

2. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) , c), f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji umowy, wykonywania usług bądź zgłoszeń które do nas kierujesz. Administrator danych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Dla celów kontaktu z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje zapytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy (cel określany dalej jako „Kontaktowy”). Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Dane przetwarzane w celu Kontaktowym będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozwiązanie zgłoszonej sprawy. W niektórych wypadkach, czas ten może ulec przedłużeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z załatwianą sprawą lub zapytaniem. Dane przetwarzane w celu Wykonywania usług bądź zgłoszeń, które do nas kierujesz będziemy przetwarzać do czasu ustania świadczenia tychże usług, ale przetwarzanie nie ustanie wcześniej, niż przed upływem okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaną umową lub do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z realizowanymi umowami.

4. Podmioty, którym przekazywane będą Twoje dane

Twoje dane będą przekazywane do innych podmiotów. Będą to: Klienci Sprzedający, Wynajmujący, notariusz, doradca kredytowy, biuro rachunkowe.

5. Twoje prawa

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.